Hlavná cena na Pitching Forum

Posted by on mj 11, 2013 in News, Nina&Ondro

Anifilm & Visegrád Animation Forum 2013

Pitching Award Diplom

S našim projektom krátkeho animovaného filmu Nina&Ondro, aktuálne vo vývoji, sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky pripravovaných projektov Visegrad Animation Forum 2013 v Českej Třeboni, počas festivalu animovaných filmov Anifilm 2013.

Po troch dňoch intenzívnej práce, stretnutí s expertami, zapracuvávaní ich poznámok do našej prezentácie a po finálnom odprezentovaní projektu pred porotou a zaplneným hladiskom profesionálov animovaného filmu z celej Európy, si náš tím v zložení autoriek-animátoriek Veroniky Obertovej a Michaeli Čopíkovej a producenta Juraja Krasnohorského, prináša domov hlavnú cenu.

Tento krásny šek na 2000 Eur nám sponzorsky venuje česká Televízia. Chceme sa špeciálne poďakovať autorovi/autorke grafiky tohto šeku – na nich sa často zabúda.

Stretli sme veľmi zaujímavých ľudí, ktorí nám dali užitočný feedback na náš film. Teraz pokračujeme vo vývoji, v písaní scenára a vo vytváraní vizuálu, aby sme čoskoro mohli film začať animovať. Dúfame, že diváci film uvidia už budúci rok, napríklad na festivale Anifilm v Třeboni, lebo je to výborný festival a my sme sa tam cítili strašne fajn! Veľká vďaka organizátorom Visegrad Animation Forum 2013!

tím filmu Nina&Ondro

Viac o projekte Nina&Ondro tu.

Anifilm Trebon