Adresa

ARTICHOKE s.r.o.
Čapkova 16
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artichoke@artichoke.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Slovensko, Ods: Sro, vložka č.: 62129/B

Fakturačné údaje

IČO: 35864842
IČ DPH: SK2021743218

Bankové spojenie

Tatra Banka a.s.
č.účtu: 2921831115/1100
IBAN: SK3211000000002921831115
Swift: TATRSKBX